Van de regen in de drup.. van de drup in het moeras...jarenlange rollercoaster

Als je als kind/ouders/verzorgers terecht komt in een hulptraject (vaak vragen ouders en/of kinderen hier zelf voor) verzeilt menigeen in een rollercoaster van een jungle van bureaucratie, bezuinigingsproblemen in de wereld van jeugdzorg (het geld zou dus beter verdeeld moeten/kunnen worden) en hulp komt vaak pas (te) laat dus niet tijdig, niet passend, waardoor problemen zich opstapelen en erger worden in plaats van minder; ook dit kost in principe meer geld dan nodig. EN/maar vooral gaat dit -en de daarbij andere voorkomende problemen in de wereld van jeugdzorg, - ten koste van kinderen, ouders, gezinnen.

 

Ook kent deze rollercoaster waarin kinderen/ouders/verzorgers/gezinnen in terecht komen (onterecht en onnodig) te vaak nog  onrecht door insinuaties, verzinsels via onjuiste verslaglegging (zonder correctiemogelijkheid) welke ongevraagd en zonder toestemming van kind/ouders/verzorgers wordt doorgestuurd naar derden en dus ben je al voorzien van het volgende onrecht dat je wordt aangedaan door wat men zich noemt; hulpverlening! Dit mag en kan niet in en rondom jeugdzorg;  instanties/RVDK/VT/scholen/gemeenten etc.: Maar het gebeurd feitelijk wel nog te vaak. EEN RODE DRAAD VOOR MENIGEEN KIND/(EREN) OUDERS VERZORGERS GEZINNEN en hun omgeving.

 

JE BENT ER ALS HULPVERLENER TOCH OM MENSEN TE MAKEN IN PLAATS VAN TE BREKEN????!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ik vraag me telkens als ik dit soort verhalen hoor, lees, feitelijk onder ogen krijg, zie; HOE DAN?!!!!! Hoe haal je het als hulpverlener in je hoofd om VALS te spelen? om zo ONzorgvuldig met mensen, jouw medemensen om te gaan. Dit kan en mag niet!

 

Los van wat ik altijd zal blijven zeggen en dat het ook zo feitelijk is; er zijn ook echt genoeg goede, professionele en integere hulpverleners!

 

Maar ook het beleid en het systeem is NIET altijd (vaak niet) helpend. Maar als er fouten gemaakt worden (zet de fouten recht!) en/of een hulpverlener maakt zich schuldig aan niet integere werkwijzen en/of aan onjuiste verslaglegging etc. dan dient te worden ingegrepen in plaats van beschermd zoals het nu vaker gebeurd. Want als er onzorgvuldig, niet integer, niet conform feiten gewerkt en bejegend wordt; hierdoor komen kinderen en hun ouders/gezinnen, van de regen in de drup, van de drup in het moeras en hangen daar jaren in vast met ernstige gevolgen van dien; een energievretend, zorgelijk, hartverscheurend, schrijnend, schadelijk, verbijsterend, kind-ouder/ MENSONWAARDIG intensief proces.

 

Het wordt van kwaad tot erger, in plaats van dat problemen juist minder worden waarvoor hulpverlening voor bedoeld is worden ze meer en erger/intensiever.

 

Dit mag en kan nooit de bedoeling zijn van welke vorm van hulpverlening dan ook. Spreek elkaar aan op fouten en/of doe dit ook m.b.t.  niet integere werkwijzen. Maak je als hulpverlener NOOIT schuldig aan ONjuiste verslaglegging; want met 1 verzinsel of onwaarheid/insinuatie, haal je een heel gezin overhoop; soms zelfs levenslang! BESEF!

 

Wees dus heel zorgvuldig in je werk. Je 'werk' zou overigens je passie moeten zijn, zeker als je in het vak hulpverlener werkzaam bent; je werkt tenslotte met en voor kinderen ouders, gezinnen: MENSEN.

 

Als hulpverlener ben je NIETS meer dan kinderen, ouders, gezinnen! BESEF!!!

 

Stap NOOIT en te NIMMER in een MACHTSPOSITIE; blijf INTEGER en GELIJKWAARDIG naar en met en voor kinderen, ouders, gezinnen!

 

EN BESCHERM NOOIT DE NIET INTEGERE WERKWIJZEN/PRAKTIJKEN WANT OOK DAN BEN JE MEDEPLICHTIG AAN GROTE ERNSTIGE SCHADE AAN KINDEREN OUDERS EN GEZINNEN EN HUN OMGEVING EN IEDERS TOEKOMST!

 

Nogmaals; er gaan zaken goed, er zijn veel goede integere professionele hulpverleners! Dit dient ook ieders intentie te zijn in de wereld van jeugdzorg (instanties, gemeenten, VT, RVDK, scholen etc.)

 

Wat er niet goed gaat kan verbeterd worden. Maar een angstcultuur door machtsmisbruik, belangenverstrengeling, onjuiste verslaglegging/insinuaties etc. mag en kan niet en wat dit betreft moet het roer om in de wereld van de jeugdzorg. WEGKIJKEN IS GEEN OPTIE!

 

Als afronding van mijn artikel wil ik aanvullen met dat als er onrecht wordt aangedaan door een hulpverlener -  aan een kind en/of aan de ouders/gezin (is een wisselwerking), dit onrecht tot diep in de ziel raakt! Juist omdat het kinderen, jongeren, hun ouders zijn, hun gezin! En omdat het onrecht tot diep in de ziel raakt; zullen kinderen/ouders geneigd zijn hun woede = onmacht, verdriet, zorgen, noodkreten, hun GRENS (ze worden niet gezien, niet gehoord, niet serieus genomen, niet gerespecteerd, zaken worden verdraaid, onrecht fouten (worden niet rechtgezet!) etc.) - het menselijk en logisch/terecht is dat het onrecht door hen bestreden wordt en dat er met zoveel onrecht  sprake is van woede/uitbarsting(en). 

 

Het valt in alle verhalen/feiten op dat de betreffende hulpverlener geen zelfreflectie heeft/toont, niets met zijn/haar aandeel doet, en als ouders door alle onrecht dat hun door betreffende hulpverlener wordt aangedaan uit de band springen wat logisch en terecht is; worden ze daar ook op gestraft. Kinderen, ouders, gezinnen in deze rollercoaster voelen zich als misdadigers behandeld; terwijl het geen misdadigers zijn maar KINDEREN OUDERS GEZINNEN MENSEN met een HULPVRAAG!

 

Ik draag alle kinderen, ouders en gezinnen MENSEN die in een soortgelijke rollercoaster zitten zoals hierboven omschreven een warm hart toe; ik hoor jullie, ik zie jullie, ik repecteer jullie en ik geloof (in) jullie!

 

En JA; ook ik zie het goede enerzijds, MAAR ABSOLUUT OOK het NIET goede en het ONRECHT dat er speelt in de wereld van jeugdzorg!

 

Ook ik hoop met en voor jullie mee op VERANDERING/VERBETERING/DOORBRAAK in de wereld van jeugdzorg m.b.t. dit soort NIET integere onrechtvaardige praktijken. Want dit kent SCHADE/TRAUMA/ERNSTIGE GEVOLGEN VOOR KINDEREN OUDERS EN GEZINNEN (en hun omgeving/toekomst)

 

Ik sta op voor een 100 % :

 

RECHTVAARDIGE/

INTEGERE/PROFESSIONELE WERELD VAN JEUGDZORG!

 

 

Een warme groet,

 

Nicole Plantius