Plantius & Team Film Project; vooraankondiging filmpje inclusief onderstaande uitgebreide informatie

Plantius Film Project deel 1

PLANTIUS IS BEZIG MET EEN VERFILMING over de COMPLEXE vraagstukken; in en om "de wereld van de psychiatrie" over de (zeer) complexe vormen van ASS/AUTISME SPECTRUM en andere diagnoses/problematieken en meer...en de film laat ook een realistische indruk achter over het verloop van dit proces in en rondom 'het systeem'..over hoe het werkt met instanties, hulpverleners, de bureaucratie en hoge muren, over professionaliteit maar ook over onkunde en niet integere werkwijzen, over gebrek aan expertise, bezuinigingsproblemen, over veel verloop in de hulpverlening, over lange wachtlijsten, EN over alles wat er wel goed gaat in en rondom de hulpverlening maar ook over gesloten deuren naar hulp....en meer......

 

Deze film geeft een heldere beeldvorming van de kei harde waarheid en realiteit over het trieste verloop van.... - en gebundeld in deze film-....de vele NIET op zich zelf staande heftige waargebeurde verhalen tot 1 aangrijpend verhaal, betreft heftige intensieve processen; een korte verfilming over... 

 

"een zoon, een kind/jongere wie kampt met als voorbeeld en o.a. een forse complexe vorm van autisme welke in een crisis na crisis terecht komt, er alsmaar geen passende hulp/traject op ingezet wordt ondanks grote inspanning van zijn moeder en ondanks dat zijn liefdevolle moeder zelfs in samenwerking met de huisarts in en rondom crisis na crisis voor hulp en opname vraagt maar alle aanvragen en zelfs noodkreten van moeder naar hulp en opname voor haar zoon in crisis, worden genegeerd, zelfs worden spoedaanvragen van de huisarts voor een opname in crisis, door instanties/hulpverleners afgewezen.......met alle ernstige gevolgen van dien....dit is een jarenlang verdrietig heftig slopend proces voor zoon en moeder....met voor hen beiden, zeer ernstige gevolgen van dien ..een film over een zoon/een mens wie kampt met autisme en meer... en hoe het zo kan lopen in het leven in ons land, ja in Nederland, en deze persoon -wie van in crisis na in crisis verkeerd- uiteindelijk en triest genoeg als verwarde persoon moet leven en de ernstige gevolgen hiervan voor moeder, voor hemzelf en anderen" ..

 

De film laat zien...#Hoedan? # Waarom dan?" en meer.....

 

Ter info: Meldingen bij politie over verwarde personen: 2011: 40.094 2012: 44.346 2013: 51.883 2014: 59.421 2015: 65.869 2016: 74.875 2017: 83.501 EN in 2018: tot nu toe 44.135 meldingen over verwarde personen....alleen al in het eerste halfjaar ...bron RTL nieuws, 27 september 2018 05:15

 

Het wordt een zeer boeiende, intense en indrukwekkende kortdurende film/documentaire waarin ik een realistische weergave zal bieden betreft de (zeer) complexe vormen m.b.t. ASS/AUTISME/psychiatrie..en meer...

 

Deze film is NIET commercieel gericht maar wordt wel voor een professioneel doel tot stand gebracht. Nicole Plantius maakt deze film samen met een talentvol team van ervaren professionele; filmmakers, acteurs/actrices en andere professionals met Plantius als regisseur/projectleider. Met hart en ziel draagt Nicole Plantius, deze film op aan diegenen die kampen met een complexe vorm van Autisme en anders en meer... en hun betrokken dierbaren en alle andere betrokkenen.

 

Het doel van deze film is herkenning en empathie voor lotgenoten. Als mede hoop ik, dat ik -met alle betrokkenen/de makers van deze film- met deze indringende film, begrip en empathie kan versterken, en processen van bewustwording en inzicht op gang kan brengen dan wel versterken en ik hoop hiermee een grote groep mensen uit de maatschappij te bereiken.

 

Mede bied ik deze film aan- onder andere vanuit mijn meer dan 25 jaar ervaring op gebied van werk, studie, praktijk- en met als doel een leerzame zinvolle aanvulling te bieden aan professionals/jeugdzorg instanties/gemeenten/scholen en aan de politieke partijen in de Tweede Kamer, der Staten-Generaal, den Haag; omdat Autisme een zo ruim begrip is en er zo veel verschillende varianten/uitingen zijn aan Autisme Spectrum en het gebleken is dat Autisme Spectrum zelfs voor vele professionals een complex vraagstuk is.

 

Feit wat zeker is; deze verfilming/documentaire zal bij menigeen hun gevoelige snaren doen raken en de realiteit zal confronterend zijn; betreft de complexe vraagstukken in en rondom de psychiatrie en over de complexe vormen van ASS /AUTISME SPECTRUM en meer...en de problematiek welke speelt in en rondom het systeem...met mede hierdoor de gevolgen voor mensen tot in een verwarde toestand...en meer...

 

------ ---------- -------------------

 

QUOTE PLANTIUS AUTHOR

 

"IK WENS EN IK WIL.....

...DATGENE WAT ZO ONGRIJPBAAR LIJKT...

EN ZO ONDOORGRONDELIJK AANGRIJPEND KAN ZIJN.......

........GRIJPBAAR EN TASTBAAR MAKEN"