Ben jij een ouder/verzorger en heb je (dringend) hulp nodig als je in conflict bent met jeugdzorg? meld je dan aan voor cliëntondersteuning via www.oudersenjeugdzorg.nl

STICHTING AKJ VERTROUWENSPERSONEN IN DE JEUGDHULP

Het AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp De volledige naam van het AKJ is Stichting Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg. In 2015 hebben we ‘vertrouwenspersonen in de jeugdhulp’ aan de naam AKJ toegevoegd. Daarmee zijn we nog duidelijker over wat we doen: vertrouwenswerk bieden dat altijd direct en zonder toegangseisen beschikbaar is – zo staat het in de wet. Wettelijke basis De werkzaamheden van het AKJ hebben een wettelijke basis in de Jeugdwet en het Uitvoeringsbesluit. Het AKJ voert deze werkzaamheden uit in opdracht van het ministerie van VWS, de Raad voor de Kinderbescherming en diverse landelijke instellingen (niet vallend onder de Jeugdwet). Gedragscode Het AKJ hanteert een gedragscode die leidend is voor de taakuitoefening van de vertrouwenspersonen en andere medewerkers. Deze gedragscode beschrijft de manier waarop wij met elkaar, met onze cliënten en met andere betrokken partijen om willen gaan. Samenwerking met Zorgbelang

 

 

https://www.akj.nl/algemeen/over-het-akj/onze-organisatie/

Heb je te maken met jeugdhulp? wil je advies of anders? klik op link

Vertrouwenspersoon jeugdhulp Heb je te maken met jeugdhulp? Wil je advies, heb je een vraag of een klacht? De vertrouwenspersonen van het AKJ en Adviespunt Zorgbelang helpen je verder. Bel 088 555 1000 (ma t/m vr van 09:00 - 17:00, lokaal gesprekstarief) VOOR MEER INFO KLIK OP ONDERSTAANDE LINK

 

https://adviespuntzorgbelang.nl/vertrouwenspersoon-jeugdhulp