Artikel:over de VERSTREKKENDE GEVOLGEN-voor kind-ouders-gezin-door ONjuiste VERSLAGLEGGING in en rondom JEUGDZORG instanties #FEITENversusINSINUATIES

Artikel:over de VERSTREKKENDE GEVOLGEN-voor kind-ouders-gezin-door ONjuiste VERSLAGLEGGING in en rondom JEUGDZORG instanties #FEITENversusINSINUATIES

Professionele verslaglegging in en rondom jeugdzorg instanties, gemeenten, scholen e.a. betrokken instanties = gebaseerd op de feiten en nog eens de feiten in plaats van insinuaties/onjuiste verslaglegging. Er is helaas ook vaker sprake van ONprofessionele verslaglegging welke is gebaseerd op; verzinsels, uit de context getrokken situaties waarbij kind/ouder/gezin met 1 zin in een totaal verkeerde hoek gedrukt worden, onjuistheden en zelfs insinuaties worden in verslaglegging genoteerd. Tot overmaat van ramp voor kind/ouder/gezin: hun toekomst!

 

Gelukkig zijn er ook professionals welke WEL een correcte verslaglegging waarborgen en aan CORRECTIE bij onjuiste verslaglegging doen; MAAR lang niet alle professionals/instanties/scholen/gemeenten e.a. doen dit.

 

Correcte verslaglegging op professionele basis; een verslaglegging geschreven naar feiten zou volgens de wetgeving verplicht gesteld dienen te worden en naar mijn weten is dit wettelijk ook verplicht gesteld dus anders gezegd; mijns inziens zou het strafbaar gesteld dienen te worden indien professionals zich schuldig maken aan insinuaties/foute verslaglegging; en hun deur op slot doen naar toegeven van hun fouten en in die weerstand blijven ten aanzien van correctie verslaglegging. Hulpverleners zouden mijns inziens onder EDE moeten spreken in rechtzalen.

 

Men zal moeten beseffen dat onjuiste verslaglegging/insinuaties in verslaglegging verstrekkende en/of levenslange gevolgen kan hebben voor kind(eren) ouders gezinnen en omgeving; zelfs met ONterechte/ONnodige en altijd traumatische UHP=Uithuisplaatsingen via OTS+UHP of RM=UHP.

 

Triest maar het gebeurd! Het zijn niet slechts verhalen of verzinsels wat hier omschreven wordt; het is te vaak nog, de harde realiteit!

 

En nee; lang niet in alle verhalen/situaties betreft het; waar rook is, is ook vuur! Integendeel: In alle gevallen waar wel rook en vuur is, als mede waar geen rook en geen vuur is; wordt er nog vaak gewerkt middels onjuiste verslaglegging/insinuaties of uit de context getrokken details. FEITELIJK dient men; dus waar rook en vuur is en ook waar geen rook geen vuur is: ALTIJD te werken vanuit professionaliteit en integriteit en daar behoort mijns inziens een verslaglegging naar feiten geschreven absoluut bij!

 

Door: Plantius Training Coaching Health and Author/Buro Plantius www.nicoleplantius.nl

 

Dit artikel is geschreven door Plantius onder andere naar aanleiding van onderstaand artikel (zie link)

 

"De Groene Amsterdammer": ALS INSINUATIES FEITEN WORDEN

 

https://www.groene.nl/artikel/als-insinuaties-feiten-worden