ARTIKELEN/ONDERZOEKEN over waar het NIET goed gaat; in en rondom JEUGDZORG/INSTANTIES/SCHOLEN/GEMEENTEN/HET SYSTEEM!

Nicole Plantius heeft bij deze -zie de lijst hieronder -, allerlei artikelen op een rij gezet voor steun, bevestiging, erkenning, herkenning, respect, openheid, feiten; in de eerste plaats voor kinderen, ouders, gezinnen en daarnaast ook voor iedereen wie in en rondom jeugdzorg/instanties/scholen/het systeem werkzaam is als mede voor iedereen wie hierin geïnteresseert is; dus deze artikelen plaatst Plantius zodat alle kanten belicht worden; in wat er wel en in wat er NIET goed gaat in en rondom jeugdzorg instanties/gemeenten/scholen/het systeem. Met hieronder te lezen datgene wat er NIET goed gaat omdat dat vaak onderbelicht blijft ten koste van kinderen, ouders, gezinnen! U/Je kunt naar beneden blijven scrollen voor elk gewenst artikel dat u/je wilt lezen...

Jeugdhulp voor kwetsbare kinderen schiet tekort. Trieste verhalen; dit zijn al vele jaren, de schrijnende FEITEN:

Te vaak is het de jeugdzorg zélf die kinderen beschadigt (Bron NRC)

GGZ nieuws NIEUWSUUR jeugdzorg ongeschikt voor suïcidale jongeren

https://www.ggznieuws.nl/home/nieuwsuur-jeugdzorg-is-ongeschikt-voor-suicidale-jongeren/

 

Wil ik hierbij aanvullend mijn respect, waardering, medeleven tonen, voor alle betrokkenen t.av.  deze afschuwelijke gebeurtenissen; dus zowel voor de jongere(n) zelf als voor hun naasten als mede voor alle betrokken hulpverleners/instanties; want dit leed wilt niemand! En dit ligt heel gevoelig voor alle betrokken personen. Namens, Nicole Plantius

De positie van pleegouders is nog vaak ongelijkwaardig en kwetsbaar..

https://www.trouw.nl/opinie/de-positie-van-pleegouders-is-nog-vaak-ongelijkwaardig-en-kwetsbaar~a5e7f33c/

 

In 2017 kwamen er 2647 pleeggezinnen bij, maar stopten er 2620.

 

 

Werk je ook in de wereld van jeugdzorg? Neem het KIND, dus ook DE ouders/verzorgers/pleegouders - altijd- SERIEUS en werk/bejegen altijd vanuit een systeem-dynamische invalshoek; de een kan niet zonder de ander, het vormt een driehoek; een SAMEN. Een gelijkwaardige bejegening = menselijk, integer + =professioneel; een allereerste intentie en een 'must' in het vak jeugdzorg! Een ONgelijkwaardige bejegening is respectloos en kan en mag echt NIET! MAAR helaas, het gebeurd nog te vaak...met alle gevolgen van dien, voor kinderen, ouders/verzorgers/pleegouders/gezinnen....door: Nicole Plantius, als aanvulling op het bovenstaande artikel: De Positie van pleegouders is vaak nog ongelijkwaardig en kwetsbaar Bron TROUW

 

Moeders werden gedwongen hun baby na de bevalling af te staan door toen; de overheid, jeugdzorg/hulpverlening e.a. SCHADE & SCHANDE

https://www.trouw.nl/samenleving/ook-nederlandse-moeders-werden-onder-druk-gezet-om-hun-kind-af-te-staan~a4f0ba7a/

 

 

Moeders werden gedwongen hun baby na de bevalling af te staan door overheid, jeugdzorg/hulpverlening e.a. SCHADE & SCHANDE

 

 

Er wordt onderzoek naar gedaan dat is noodzaak en het recht van al die moeders en kinderen waar de moeders hun kinderen onder dwang moesten afstaan. Te schrijnend!

 

Mijn advies; doe tevens onderzoek naar de misstanden (onnodige/onterechte OTS en de onnodige/onterechte UHP's = UIT HUIS  PLAATSINGEN)  in de wereld van de jeugdzorg/instanties van tegenwoordig!

 

Door: Plantius

DRANG DWANG TRAJECTEN EN INTIMIDATIE EN CHANTAGE?! JEUGDZORG/JEUGDBESCHERMING?!

2019 JEUGDZORG 39 miljoen TEKORT

Autistische kinderen zijn de verliezers van de jeugdzorg

Ouders van thuiszitters worden achtervolgd door meldingen bij Veilig Thuis

https://www.gaafkind.nl/blog

 

Door: Ingrid Verkuil

Vertel jouw verhaal rond drang en dwang in onderwijs- en jeugdzorgland aan Ingid Verkuil voor in haar boek

https://www.gaafkind.nl/3-verhalen-rond-drang-en-dwang/

 

 

Ingrid Verkuil Talentbegeleider | Coach | (hoog)begaafdheid | Twice Exceptional | Thuiszitters | Redacteur | Schrijfster | Lezingen |

DUIZENDEN THUISZITTERS ZONDER ONDERWIJS

PETITIE waarheidsvinding in de jeugdbescherming

https://petities.nl/petitions/waarheidsvinding-en-rechtsvinding-in-de-jeugdbescherming?locale=nl

 

Waarheidsvinding en rechtsvinding in de jeugdbescherming 1.996 ondertekeningen Kinderen worden uit huis geplaatst door ongegronde beschuldigingen, want: “In het jeugdrecht gaat het niet om waarheidsvinding”. De Minister voor Rechtsbescherming heeft een Actieplan ingediend, opgesteld door de kinderbeschermers zelf. Ouders willen nu een Regeringscommissaris die zij vertrouwen.

Zorgen om Jeugdzorg (deel 1) door: Huib Kraaijeveld

Zorgen om Jeugdzorg: vertrouwen of wantrouwen? (deel 2) Geschreven door Huib Kraaijeveld

wijkteams en jeugdzorg PERVERSE PRIKKEL OF PERVERS SYSTEEM

1 september 2017 Het nieuwe product van kinderbeschermers is intimidatie Eelke van Ark

decentralisatie van de jeugdhulp en DE tarievenoorlog

kinderen met langdurige beperking dakloos in de jeugdwet

Jason (20) zat in 13 maanden in 5 klinieken: 'Revolutie in jeugdzorg nodig'

STRIJDEN EN VECHTEN OM ZORG VOOR KINDEREN MET LEVENSLANGE BEPERKING

ALS INSINUATIES FEITEN WORDEN

RECORD AANTAL KINDEREN IN GESLOTEN JEUGDZORG

KINDEREN DUPE VAN FOUTEN JEUGDZORG

Jamilla zat in gesloten jeugdinrichting

http://www.16-27.nl/kwetsbare-jongeren/jongeren-aan-het-woord/jamilla/

 

Met mededogen en respect voor Jamilla heb ik deze link op mijn website gepost.
M.v.g. Plantius.

 

Brief van 70 psychiaters “Ga zorgvuldig om met euthanasie bij psychiatrische patiënten”

https://www.ggznieuws.nl/home/brief-70-psychiaters-euthanasie-psychiatrische-patienten/

 

Psychiater Esther van Fenema van het LUMC uit aan het NRC. Zij stelde de open brief op samen met de Amsterdamse psychiater Bram Bakker.

PETITIE STOP MACHTSMISBRUIK WSG EN JEUGDZORG

Ja er gaan zaken goed in en rondom de jeugdzorg...en er gaan ook zaken niet goed, niet integer...

Ja, er gaan zaken goed in en rondom de jeugdzorg, die blijf ik zeker ook respecteren, bewonderen en benoemen.

 

Er gaan helaas ook zaken niet goed, niet integer; met ernstige gevolgen voor kind(eren) ouders gezinnen.

 

Met het wegwuiven van de realiteit wordt niemand beter en met een groot gevoel voor rechtvaardigheid presenteer ik de realiteit. Ik blijf mij inzetten met betrekking tot professionalisering jeugdzorg en beleid en versterking integriteit in en rondom jeugdzorg instanties.

 

Ik ben hierover in contact met allerlei professionele bronnen, als mede ben ik hierover in contact met diverse politieke partijen en meer voor meer info klik op Plantius Jeugdzorg