Buro Plantius

Nicole Plantius/Buro Plantius:

 

Als Zorg-coördinator-/regisseur regel ik alle taken rondom en m.b.t. het welzijn van kind in gezin. Het betreft o.a.: dossiervorming, contacten jeugdzorg instanties en scholen, bemiddeling, gespreksvoering, aanvragen hulp/onderwijs, contacten huisarts, het opstellen en bijhouden van het behandel-ontwikkelingsplan; als mede bied ik de professionele begeleiding en behandeling van kind(eren) in gezin. 

 

Daarnaast zet ik mij in op vrijwillige basis, als professional, voor een professionele organisatie namelijk; stichting ouders en jeugdzorg ( voorheen genoemd; stichting de Noodkreet) en bied ik o.a. cliëntondersteuning in 2018 en sindsdien zet ik me op andere manieren in binnen deze stichting zoals schrijven van blogs & columns.