Professionalisering jeugdzorg en beleid en versterking integriteit in en rondom Jeugdzorg

In het kader van professionalisering jeugdzorg en beleid/versterking integriteit dus voor een 100 % rechtvaardige jeugdzorg met een 100 % veilig en integer klimaat heeft Plantius zich afgelopen jaren (en dat blijft zij doen) met hart en ziel ingezet; o.a. heeft zij onderstaande contacten gelegd, diverse werkbezoeken afgelegd/ontvangen, zij heeft onderzoeken laten afnemen en zij schreef een boek en leest u hieronder meer over hoe, waar, wanneer en bij wie ze haar inzet toonde:

 

-2016: Zij heeft diverse contacten gelegd met o.a. professionals vanuit team Kinderombudsman/vrouw, jeugdinspectie e.a. professionele (overheids) organisaties, zo ook m.b.t. de politiek; zij is bovenal zeer geïnteresseerd in de politiek en verdiept zich daar dagelijks in, zonder dat zij een politieke voorkeur heeft; wel zou zij- bij wijze van spreke- een eigen partij willen oprichten met vooral de focus en standpunten gericht m.b.t. verandering en verbetering in en rondom jeugdzorg/hulpverlening voor kinderen, ouders, gezinnen.

 

-2017: Schreef zij een veel gelezen artikel over misstanden in en rondom de jeugdzorg. 

 

-2017: Tevens ondertekende zij, als zoveelste, de petitie: Stop machtsmisbruik door WSG en    Jeugdzorg 20.975 ondertekeningen DE PETITIE ZAL AAN HET EUROPEES PARLEMENT TE BRUSSEL WORDEN AANGEBODEN! voor meer informatie via kopie volgende link: https://petities.nl/petitions/stop-machtsmisbruik-door-wsg-en-jeugdzorg? locale=nl

 

-2017: Jeugdinspectie deed n.a.v. de aanvraag vanuit Plantius; onderzoek naar een niet op zichzelf staand verhaal en dit werd toegevoegd aan de jaar rapportage van de jeugdinspectie en ook werd dit document meegenomen in de nationale jaar rapportage van de Kinderombudsman.

 

-2016 en 2017: Contact met een teamlid van de Nationale Ombudsman 

 

-2017: Vanuit de NVA-Nederlandse Vereniging Autisme, werd er een interview afgenomen bij Plantius betreft een niet op zichzelf staand verhaal; voor in Balans Magazine

 

-2017: Plantius legde een 'werk'-bezoek af aan de Tweede Kamer, der Staten-Generaal, te Den Haag; daar had zij een zinvol gesprek met een toenmalige Tweede Kamer fractielid van het CDA: 

Dhr. R. Peters. 

 

-2017: een regio politieke partij- de SP Gennep- deed n.a.v. haar aanvraag onderzoek naar een NIET op zichzelf staand verhaal; een zeer positieve ervaring, een goed gesprek, een gedegen onderzoek/rapportage.

 

-2017/2018: Schreef zij een boek getiteld als; "Professionele quotes voor de jeugdzorg" en heeft in ;

-2018 hierover een gesprek gehad met directie en bestuur van Bureau Jeugdzorg Noord- en Midden Limburg

 

-2018: PETITIE ondertekent: Waarheidsvinding en rechtsvinding in de jeugdbescherming (op 10-11-2018 al) 2.030 ondertekeningen Kinderen worden uit huis geplaatst door ongegronde beschuldigingen, want: “In het jeugdrecht gaat het niet om waarheidsvinding”. De Minister voor Rechtsbescherming heeft een Actieplan ingediend, opgesteld door de kinderbeschermers zelf. Ouders willen nu een Regeringscommissaris die zij vertrouwen. lees verder via; https://petities.nl/petitions/waarheidsvinding-en-rechtsvinding-in-de-jeugdbescherming?locale=nl

 

-2018: Interview t.a.v. Nicole Plantius m.b.t. een onderzoek/ afstudeerproject vanuit. de studie SPH aan de Fontys Hogeschool door een studente; zij heeft bij Stichting Ouders en Jeugdzorg onderzoek gedaan naar de vraag: Hoe kunnen ervaringsdeskundigen van een organisatie cliënten begeleiden naar een zelfstandige samenwerking met hulpverleners van een partnerorganisatie?

 

-2018: Plantius Training Coaching Health & Author/Buro Plantius; ontving werkbezoek vanuit de fractieleden vanuit de Tweede Kamer, der Staten-Generaal- de woordvoerder Jeugdzorg en Beleid Judith Tielen met haar collega Lisa Kappetijn, vanuit de  VVD. Dit betreft een zeer prettige en zinvolle bespreking in het kader van professionalisering jeugdzorg en beleid.

 

-2018: Plantius schreef een professioneel schema welke zij opgesteld had, voor een goede beeldvorming en met een weergave over oorzaak, reden, gevolg, toekomst, oplossingen en meer....betreft knelpunten en gaten in en rondom jeugdzorg/ instanties/scholen/gemeenten/DE hulpverlening/het SYSTEEM; en #Hoedan?! meer dan 80.000 meldingen van incidenten met verwarde personen en andere GROTE problemen rondom hulpverlening/het systeem..in Nederland

 

-2018: Woordvoerder jeugdzorg en beleid maakte hier opnames van m.b.t. bruikbaar beeldmateriaal om mee te nemen naar de Tweede Kamer etc.

 

-2018: Woordvoerder jeugdzorg en beleid benoemt een stuk uit een niet opzichzelf staand verhaal - dat Plantius besproken heeft tijdens dit werkbezoek- in een belangrijk debat in de Tweede Kamer.

 

-2018:  Gestart als ervaringsdeskundig Professional bij Stichting Ouders en Jeugdzorg; hier werkt zij op vrijwillige basis.

 

-2018: Plantius is bezig met het schrijven van een boek in wording over en tevens getiteld als" Het leven van en met een KIND met MCDD"

 

-2016/2017/2018 etc.etc: Nicole Plantius zet zich met hart en ziel in voor een 100 %; integere, veilige, respectvolle, gelijkwaardige, krachtige, oprechte en professionele jeugdzorg en zij belicht datgene wat er goed gaat met lof eer en respect en zij belicht absoluut ook wat er allemaal (nog) niet goed gaat in en rondom jeugdzorg/ instanties/scholen/ gemeenten/het systeem e.a.

 

-2019: Plantius Film Project in wording over de forse/complexe vormen van het Autisme Spectrum en in 'de wereld van de psychiatrie' en meer...voor meer info klik in menu op Plantius Film ASS. Dit project start Nicole Plantius in 2019 samen met het talentvolle professionele team met in:

-2020: De Film Presentatie

 

Voor meer informatie klik via MENU: FilmProject