Nicole Plantius

Wie is zij? Een fragmentje uit haar leven. Wat doet zij? Werk? Passie? Waarom en #Hoe dan? Visie en Missie

 

Nicole Plantius kent mooie en bijzondere, ontmoetingen en momenten in haar leven....daar is zij intens dankbaar voor...EN tevens hoe dubbel en hoe tegenstrijdig dan ook het leven voor iedereen is, zijn er ook voor haar levenslessen die zij tot zich neemt en waar zij absoluut als mens en als vrouw, sterker en wijzer is uitgekomen. 

 

Haar levenservaringen in combinatie met haar opgedane studie- en werk-/praktijk ervaringen dragen bij tot haar levenswerk.

 

Van harte zet zij zich in; voor kinderen, ouders, gezinnen en andere mede mensen.

 

Voor hen biedt zij tevens middels haar website, allerlei informatieve en ondersteunende elementen; ook professionals/hulpverleners/zorgverleners zijn welkom op haar website. 'Elke bewustwording die leidt naar professionalisering/verbetering in en rondom de jeugdzorg/instanties/scholen/het systeem, komt kinderen, ouders, gezinnen, ten goede. Daar gaat en staat Nicole Plantius voor.

 

Werkwijze

 

Verbinden van kinderen, ouders, gezinnen met elkaar en met instanties/scholen, focus op een goede onderlinge samenwerking, constructieve en professionele werkwijze, altijd in gelijkwaardigheid, met respect voor elkaar en Samen Sterk met hierin centraal gesteld het welzijn en de ontwikkeling van; kinderen/jongeren, hun ouders en gezinnen.

 

Werkervaringen

 

Zij heeft eerst een aantal jaren gewerkt in het bedrijfsleven als mede werkt zij meer dan 25 jaar in de sector hulpverlening; jeugdzorg/psychiatrie, verslavingszorg, medisch centrum gezondheidszorg. In 2000 startte zij een eigen therapeutische praktijk; Psychosociale Counseling.  

Vanuit deze werkervaringen in combinatie met diverse studies, startte zij in 2012 haar bedrijf: Training Coaching Health and Author, waar zij zich richtte op zowel de individuele coaching als groepsgerichte trainingen. Vanuit haar bedrijf werkte zij samen met diverse instanties; Gemeente Gennep, Ggd, scholen. Zij verzorgde vele trainingen en workshops op gebied van -zelfvertrouwen, -leren omgaan met agressie c.q. agressietraining en spanning versus ontspanning,  Fit & Health; over sport, beweging en voeding. Tevens verzorgde zij vanuit haar bedrijf- tijdens bijzondere dagen als de kinderboekenweek, Koningsdag, sportdagen- diverse sportieve openingen en openingen met dans en beweging, voor diverse basisscholen; zo ook tijdens het jaarlijks terugkerende jongerenevenement- dat door de gemeente Gennep wordt georganiseerd - en door Plantius getiteld werd als 'Futureproof' en waar zij tevens mede-organisator en trainer is van en in dit jaarlijks terugkerend jongeren evenement, in samenwerking met de Gemeente en de GGD Noord- en Midden Limburg.

 

Plantius schreef haar inmiddels door-kinderen, ouders, docenten- veel gelezen tekst:

'Iedereen is uniek'.

 

Wat doet zij nu?

 

Buro Plantius

Hier werkt zij als zorg-regisseur/-coördinator c.q. professioneel begeleider/behandelaar kind(eren) in gezin. Tevens biedt zij sinds januari 2019 thuisonderwijs in gezin.

Vanaf 2018 zet zij zich in voor Stichting Ouders en Jeugdzorg; voor meer informatie lees via MENU en klik op Buro Plantius of via www.oudersenjeugdzorg.nl

 

Professionalisering Jeugdzorg en Beleid

 

Sinds 2015 zet Plantius zich in, als- professional, met expertise- met betrekking tot professionalisering jeugzorg Nederland. Integriteit is hierin een van haar sleutelwoorden. Er zijn goede integere professionals en er gaan zaken goed en dat is positief en een mooie drijfveer om ook datgene wat er (nog) niet goed gaat, op de kaart te zetten en om te buigen naar professionalisering. Er gaan helaas ook nog vaker zaken mis. Er zitten duizenden kinderen ten onrechte en onnodig thuis zonder onderwijs, terwijl zij en hun ouders/verzorgers grote inspanning leveren voor (passend) onderwijs. Ten aanzien van tal van echt/vecht scheidingen wordt mijns inziens nog niet altijd voldoende en lang niet altijd (tijdig) professioneel en passende hulp/ondersteuning op ingezet waardoor problemen in bepaalde echt-/vechtscheidingen zelfs onnodig verergeren, met alle gevolgen van dien. Ook is er te vaak sprake van ouderverstoting. Of men stemt niet goed af op kinderen, ouders, gezin en zelfs gaat men tegenover de ouders staan in plaats van met hen samen te werken. Tevens worden  kinderen/gezin en met name ouders, helaas niet altijd op gelijkwaardige basis bejegend vanuit jeugdzorg.

Ook andere problemen worden geconstateerd bijvoorbeeld  dat kinderen van opname naar opname worden (over) geplaatst, en/of dat er kinderen ten onrechte/onnodig uit huis geplaatst (dreigen te) worden, te weten; elk (ten onrechte/onnodig) uit huis geplaatste kind, is hartverscheurend en traumatisch, voor kind(eren) ouders, gezinnen en zelfs voor hun omgeving. Of dat er geen hulp komt ondanks noodkreten van kind en/of ouders, voor een kind dat in crisis verkeerd of met andere problemen kampt, met ernstige gevolgen van dien voor kind, ouders/verzorgers/omgeving. Als ook worden er onnodige/onterechte drang-dwang trajecten ingezet, ook dat gebeurd en ja ook dit is schrijnend.

Onder andere bureaucratie, bezuinigingen, als ook de lange wachtlijsten, het vele en snelle verloop aan hulpverleners, wegkijkende scholen/instanties voor passend onderwijs,, onkundige/onervaren hulpverleners/ zorgverleners, ONjuiste verslaglegging etc. behoren tot de knelpunten/ problemen c.q. uitdagingen, in het vak jeugdzorg.

Een veelgehoorde kreet/klacht vanuit kinderen, ouders, gezinnen is dat hun problemen erger zijn geworden vanaf dat er hulpverlening bij hen betrokken is; dit moet en kan anders; het roer moet om!

Natuurlijk zijn er ook positieve ervaringen vanuit kinderen en hun ouders, gezinnen. Dit dient ook de intentie te zijn van welke vorm van hulp bieden dan ook, vanuit welke instantie/hulpverlener/ school/ docent dan ook. Daar sta en ga ik voor; voor kinderen, ouders, gezinnen!

Nicole Plantius blijft zich inzetten in het kader van professionalisering/verbetering jeugdzorg en beleid, met altijd de focus op; respect, veiligheid en empathie en op basis van integriteit ten aanzien kinderen, ouders, gezinnen en hun omgeving. Zij heeft in het kader van professionalisering jeugdzorg en beleid contact gelegd met diverse (overheids) bronnen zo ook met zowel de regio- als de landelijke politiek. Voor meer informatie hierover klik in het MENU op: Plantius Jeugdzorg

In 2017 schreef zij reeds haar tweede boek getiteld: 'Professionele quotes voor de jeugdzorg' Benieuwd? Lees via MENU en klik op boek Plantius

In 2018/2019 is zij bezig met het schrijven van haar 3de boek in wording getiteld als: 'Het leven van & met een kind met MCDD': Benieuwd? Lees via MENU en klik op MCDD-boek MCDD 

Momenteel in wording het Plantius Film Project; een FILM  over de complexe vormen van het AUTISME SPECTRUM in de wereld van de psychiatrie en meer...Benieuwd? Lees via menu en klik op NIEUWS en/of via FILMPROJECT

 

Blogs & Columns

 

Plantius Author richt haar schrijven tevens op artikelen met betrekking tot kinderen, jongeren, ouders, gezinnen. Enkele artikelen welke zij schreef, zijn, met als onderwerp; -'pesten', -'wel of geen diagnose', -'onterechte thuisblijvers van school'. e.a. Ga naar: Blogs & Columns en via extra blog leest u ook haar blogs welke zij schrijft voor Stichting Ouders en Jeugdzorg.

 

Werk, studie, praktijk ervaring/ervaringsdeskundig professional 

 

Nicole heeft een bron van werk-/praktijkervaring en dit combineerde zij met diverse studies, cursussen en trainingen. Zij is ervaringsdeskundig professional en gespecialiseerd in en rondom  het ASS/ AUTISME SPECTRUM en in andere facetten 'in de wereld van de psychiatrie'.

Voor meer informatie over haar expertise klik op Curriculum Vitae.

 

Visie

 

Zelfreflectie & Persoonlijke Groei & Ontwikkeling staan in haar leven centraal. Liefde & Respect en 'Carpe Diem' zijn samen met Dankbaarheid, Integriteit en SAMEN STERK, haar sleutelwoorden in; haar leven,  haar thuis, haar passie, haar werk....ze sluit haar visie met de volgende woorden...Volg je hart want dat klopt...

 

Missie

 

Iedereen kan groeien en ontwikkelen en iedereen heeft recht op welzijn; ook hiervoor blijft Plantius zich inzetten, met hart en ziel; dus ook m.b.t. professionalisering jeugdzorg en beleid; dit is -voor kinderen, ouders, gezinnen,- haar tweede belangrijkste missie welke zij vervult in haar leven, naast haar eerste, belangrijkste missie, haar moederschap en gezinsleven; voor, met en samen met haar 2 zoons en haar man/maatje.

 

Voor advies & vragen of reacties op haar blogs & columns of andere artikelen als ook vragen over diverse onderwerpen, heet zij u van harte welkom via contactpagina. U kunt altijd rekenen, op een reactie van Nicole Plantius

 

 

 

©  Alle tekst(en) van deze website kent Copyright en kent dus de auteursrechtelijke bescherming d.w.z. niets uit het op deze website beschrevene mag zonder toestemming van de auteur worden overgenomen/gepubliceerd.